Wood fuel

A learning unit for wood fuel. It covers the basic knowledge of following topics: theory of wood fuel, energy content of different tree species, calorific value, comparison of wood and oil,

This learning unit is PowerPoint-slides.

Translated summary | Danish | German | Slovak | Dutch | Hungarian | Finish

Learning outcomes
 • Basic knowledge about wood fuel
Category
 • Biofuels
 • Chemistry
 • Sustainability
 • Economy
 • Electricity & Heat
 • Renewable Energy
 • Logistics
 • Technology
Learning resource type
 • support material
Educational activity type
 • learning unit
 • lecture
 • presentation
 • self study
 • figures
Educational level
 • EQF 3
 • EQF 4
Owner- Contact Pirita Yliaho, Vocational Education Centre Sedu, Seinajoki, Finland
Pirita.Yliaho@sedu.fi
Link to the learning content Wood fuel | EN
Wood fuel | FI

Translated summary


Træbrændsel
Undervisningsmateriale om træbrændsel. Det omfatter grundlæggende viden om følgende emner: teori om træbrændsler, oplysninger om biobrændsler (træ, træflis, træpiller, briketter , tørv), og deres kvalitet , udnyttelse , forarbejdning/forsyning/lagring etc. Det indeholder også forskellige slags oplysninger og fakta om opvarmning med biobrændsler: valg af udstyr, energiindhold, omregningsfaktorer, vandindhold, perfekt forbrænding , energiforbrug, effektbehov.
Undervisningsmaterialet er en PowerPoint-præsentation med
links til websteder med information.
| Back |


Holzbrennstoffe
Folgende Themen werden mit dieser Lerneinheit abgedeckt:
Theorie zu Holzbrennstoffen, Informationen zu Biobrennstoffen (Feuerholz, Holzchips, Pellets, Presslinge, Torf) und ihre Qualität, Nutzen, Vorbereitung/ Unterstützung, Aufbewahrung etc. Außerdem werden verschiedene Informationen gegeben zu Bioheizen: Auswahl der Ausstattung, Energiewerte, Umrechnungsfaktoren, Feuchtigkeitsgrad, vollständige Verbrennung, Energieverbrauch, Kraftaufwand.
Die Einheit liegt als Powerpoint vor mit Weblinks.
| Back |


Palivové drevo
Vzdelávací materiál venovaný palivovému drevu. Obsahuje základné znalosti z nasledujúcich tém: teória palivového dreva, informácie o biopalivách (palivové drevo, drevné štiepky, pelety, brikety, rašelina) a ich kvalite, využitie, príprava/dodávanie, skladovanie atď. Obsahuje tiež informácie o spôsoboch bio vykurovania: voľba zariadenia, energetické hodnoty, konverzné faktory, obsah vlhkosti, efektívne spaľovanie, spotreba energie, dopyt po energii.
Materiál je k dispozícii vo forme PowerPoint prezentácie a webových odkazov na ďalšie informácie.
| Back |


Houtbrandstof
Een module over hout als brandstof. Het bevat de basiskennis van de volgende onderwerpen: theorie over hout als brandstof, informatie over biobrandstoffen (brandhout, snippers, pellets, briketten, turf) en hun kwaliteit, het gebruik , de voorbereiding / leveren , opslag etc.
Het bevat ook informatie en feiten over bio verwarming: apparatuur keuzes, energiewaarden, omrekeningsfactoren, vochtgehalte, perfecte verbranding, energieverbruik en energiebehoefte.
Deze module bestaat uit een powerpointpresentatie en links naar relevante websites.
| Back |


A fa, mint fűtőanyag
Ez a fejezet a fával, mint fűtőanyaggal foglalkozik. Lefedi a következő témaköröket: elmélet a fatüzelésről, információ a biotüzelőanyagokról (tüzelőfa, pellet, brikett, tőzeg), a minőségükről, felhasználhatóságukról, előkészítésükről/ellátottságukról, tárolásukról stb. A bio alapú fűtésről is tartalmaz információt: különböző berendezések választékáról, áttérési tényezőkről, fűtőértékről, nedvességtartalomról, a tökéletes égés tényezőiről, energaifelhasználásról, energiaigényről.
A fejezet PowerPoint bemutatókból és weblinkekből áll, amelyek hasznos oldalakra vezetnek.
| Back |


Puupolttoaine
Oppimisyksikkö puupolttoaineeseen. Se kattaa perustiedot seuraavista aiheista: teoriaa puupolttoaineesta, tietoa biopolttoaineista (polttopuut, hake, pelletti, briketti, turve) ja niiden laadusta, hyödyntämisestä, valmistuksesta/toimittamisesta, varastoinnista jne. Tämä myös sisältää erilaista tietoa ja asiaa biolämmittämisestä: laitevalinnat, energia-arvot, muuntokertoimet, kosteuspitoisuus, täydellinen palaminen, energiankulutus, tehontarve.
Tämä oppimisyksikkö on PowerPoint-esitys ja nettilinkkejä tietosivuille.
| Back |

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s