About solar energy

This learning material is a Prezi file about solar energy. The presentation briefly highlights the physical basics of solar power and energy and shows a few external resources about it.The student can entering the topic of solar energy and can start to get information about the sector.

The teacher can use it in the classroom to start the module of solar energy and highlight the main focus.  The students can use it for individual learning.

The presentation and the learning content needs no preparation. It can be used – depending of the level of students and their previous knowledge – for 1-3 lessons.

Translated summary | Danish | German | Slovak | Dutch | Hungarian | Finnish

Learning outcomes
 • The learners will be able to get information and knowledge about the basic principles of solar energy.
 • The students will understand the working methods of photovoltaic systems and concentrating solar power.
 • The students getting familiar with solar energy in a global approach.
Category
 • Economy
 • Technology
 • Renewable Energy
Learning resource type
 • support material
Educational activity type
 • presentation
 • student guide
 • lecture
 • learning unit
 • self study
Educational level  EQF3/4
Owner- Contact Agricultural Vocational Centre of Central-Hungary, Dr. Vári Anikó, Budapest, Maglódi út 4/b. E-mail: vari.aniko@kaszk.hu
Link to the learning content Prezi: About Solar energy | EN

Translated summary


Om solenergi
Dette undervisningsmateriale er en Prezi-fil om solenergi. Præsentationen fremhæver kort de fysiske egenskaber ved solenergi og har nogle få eksterne henvisninger om emnet.
Eleven får en introduktion til emnet solenergi og får information om solenergisektoren.
Læreren kan bruge præsentationen i klasseværelset som indledning til undervisningen i solenergi og fremhæve de vigtigste punkter. Eleverne kan bruge den til egen læring.

Præsentationen og indholdet kræver ingen forberedelse. Den vil – afhængig af elevernes niveau og forkundskaber – tage 1-3 lektioner.
| Back |


Über Solarenergie
Die Präsentation befasst sich mit Solarenergie: physische Grundlagen zu Solarkraft und Solarenergie und Quellen. Es kann als Ausgangpunkt für die Thematik in den Unterricht integriert werden.
Lehrer können die Präsentation einsetzen, um das Thema zu beginnen und Schwerpunkte hervorzuheben. Es kann zum individuellen Lernen genutzt werden.
Es ist keine weitere Vorbereitung notwendig für den Einsatz der Präsentation und kann je nach Leistungsniveau in 1 bis 3 Stunden genutzt werden.
| Back |


O slnečnej energii
Tieto vzdelávacie materiály predstavujú PREZI prezentáciu o solárnej energii. Prezentácia stručne popisuje fyzikálne zákony slnečného žiarenia a energie a poskytujú odkazy aj niekoľko ďalších externých zdrojov.

Študent si môže osvojiť poznatky z oblasti slnečnej energie a získavať informácie o tejto problematike.

Učiteľ môže na začiatok použiť modul solárnej energie a zdôrazniť hlavný význam slnečnej energie. Študenti ho môžu využiť pre svoje individuálne štúdium.

Prezentácia a obsah vzdelávacích materiálov nepotrebujú žiadnu prípravu. V závislosti od úrovne predchádzajúcich znalostí študentov môžu byť použité pre 1-3 lekcie.
| Back |


Over zonne-energie
Dit leermateriaal is een Prezi bestand over zonne-energie . De presentatie belicht kort de fysieke basis van zonnekracht en zonne-energie en toont een paar externe bronnen over dit ondewerp.

De student kan zich verdiepen in het onderwerp van zonne-energie en kan beginnen om informatie te verzamelen over dit onderwerp.

De docent kan deze presentatie gebruiken in de klas bij het begin van dit onderwerp en kan de belangrijkste onderwerpen aangeven.
Studenten kunnen het gebruiken voor individueel leren .

De presentatie en de leerinhoud vraagt geen voorbereiding . Het kan gebruikt worden – afhankelijk van het niveau van de student en zijn voorkennis – voor 1-3 lessen.
| Back |

 
A napenergiáról
Ez egy Prezi fájl a napenergiáról. A prezentáció röviden bemutatja az alapvető fizikai tudnivalókat a napenergiáról és tartalmaz néhány, a témához fűződő külső forrást.

A diákok beléphetnek a napenergia témakörébe és elkezdhetnek információkat gyűjteni róla.

A tanárok a napenergiáról szóló fejezet kezdéseként illetve a fő pontok kiemelésére használjhatják a fájlt, a diákok pedig egyéni tanuláshoz.

A prezentáció és a tudásanyag bemutatása nem igényel előkészítést. A diákok tudásszintje alapján egy osztályban 1-3 tanórán lehet felhasználni.
| Back |


Aurinkoenergia
Tämä oppimismateriaali on Prezi-esitys aurinkoenergiasta. Esittely käy läpi lyhyesti auringon tehon ja energian pääkohdat ja esittelee muutamia ulkomaisia tutkimuksia siitä.

Oppilas pääsee sisälle aurinkoenergia-aiheeseen ja saa tietoa siitä sektorista.

Opettaja voi käyttää sitä luokkahuoneessa aloittaessaan moduulin aurinkoenergiasta ja korostaessaan pääkohtia. Oppilaat voivat käyttää sitä myös itsenäisessä opiskelussa.

Esitys ja oppisisältö eivät tarvitse valmistelua. Sitä voidaan käyttää – riippuu oppilaiden tasosta ja heidän aikaisemmasta tietämyksestään – 1-3- oppituntia.
| Back |

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s