Introduction of wind energy

This learning material is a Prezi file about wind energy. The presentation briefly highlights the physical basics of wind and wind energy and shows a few external resources about wind energy.The student can entering the topic of wind energy and can start to get information about the sector.

The teacher can use it in the classroom to start the module of wind energy and highlight the main focus.  The students can use it for individual learning.

The presentation and the learning content needs no preparation. It can be used – depending of the level of students and their previous knowledge – for 1-3 lessons..

Translated summary | Danish | German | Slovak | Dutch | Hungarian | Finnish

Learning outcomes
 • The learners will be able to get information and knowledge about the basic principles of wind energy.
 • The students will understand the working methods of wind turbines.
 • The students getting familiar with wind energy in a global approach.
Category
 • Sustainability
 • Electricity&Heat
 • Economy
 • Technology
 • Renewable energy
Learning resource type
 • support material
Educational activity type
 • presentation
 • student guide
 • lecture
 • learning unit
 • self study
Educational level  EQF3/4
Owner- Contact Agricultural Vocational Centre of Central-Hungary, Dr. Vári Anikó, Budapest, Maglódi út 4/b. E-mail: vari.aniko@kaszk.hu
Link to the learning content Prezi: Windenergy | EN

Translated summary


 Introduktion til vindenergi
Dette undervisningsmateriale er en Prezi-fil om vindenergi. Præsentationen fremhæver kort de fysiske egenskaber ved vind og vindenergi og har et par eksterne henvisninger om vindenergi.

Eleven får en introduktion til emnet vindenergi og får information om vindenergisektoren.

Læreren kan bruge præsentationen i klasseværelset som indledning til undervisningen i vindenergi fremhæve de vigtigste punkter. Eleverne kan bruge den til egen læring.

Præsentationen og indholdet kræver ingen forberedelse. Den vil – afhængig af elevernes niveau og forkundskaber – tage 1-3 lektioner.
| Back |


Einführung in die Windenergie
Die Präsentation befasst sich mit Windenergie: physische Grundlagen zu Wind und Windenergie und Quellen.
Es kann als Ausgangpunkt für die Thematik in den Unterricht integriert werden.
Lehrer können die Präsentation einsetzen, um das Thema zu beginnen und Schwerpunkte hervorzuheben. Es kann zum individuellen Lernen genutzt werden.
Es ist keine weitere Vorbereitung notwendig für den Einsatz der Präsentation und kann je nach Leistungsniveau in 1 bis 3 Stunden genutzt werden.
| Back |


Úvod do veternej energie
Tieto vzdelávacie materiály predstavujú PREZI prezentáciu o veternej energii. Prezentácia stručne popisuje fyzikálne zákony veternej energie a poskytujú odkazy aj niekoľko ďalších externých zdrojov o veternej energii.

Študent si môže osvojiť poznatky z oblasti veternej energie a získavať informácie o tejto problematike.

Učiteľ môže na začiatok použiť modul veternej energie a zdôrazniť hlavný význam veternej energie. Študenti ho môžu využiť pre svoje individuálne štúdium.

Prezentácia a obsah vzdelávacích materiálov nepotrebujú žiadnu prípravu. V závislosti od úrovne predchádzajúcich znalostí študentov môžu byť použité pre 1-3 lekcie.
| Back |


Introductie van windenergie
Dit leermateriaal is een Prezi bestand over zonne-energie . De presentatie belicht in t kort de belangrijkste zaken rond wind en windenergie. Het toont enkele bronnen van windenergie.

De student krijgt een introductie van het onderwerp en kan beginnen om nadere informative te verzamelen.

De leerkracht kan dit gebruiken in de klas bij het begin van de module windenergie en zo de belangrijkste aspecten te benoemen.
De student kan het gebruiken voor Individueel leren .

De presentatie en de leerinhoud vragen geen voorbereiding. Het kan gebruikt worden – afhankelijk van het niveau van de student en zijn voorkennis – voor 1-3 lessen.
| Back |


A szélenergia bemutatása
Ez egy Prezi fájl a szélenergiáról. A prezentáció röviden bemutatja az alapvető fizikai tudnivalókat a szélenergiáról és tartalmaz néhány, a témához fűződő külső forrást.

A diákok beléphetnek a szélenergia témakörébe és elkezdhetnek információkat gyűjteni róla.

A tanárok a napenergiáról szóló fejezet kezdéseként illetve a fő pontok kiemelésére használjhatják a fájlt, a diákok pedig egyéni tanuláshoz.

A prezentáció és a tudásanyag bemutatása nem igényel előkészítést. A diákok tudásszintje alapján egy osztályban 1-3 tanórán lehet felhasználni.
| Back |


Tuulienergian esittely
Oppimismateriaali on Prezi-esitys tuulienergiasta. Esittely käy läpi lyhyesti tuulen fysiikan perusteet ja tuulienergian ja esittelee muutamia ulkomaisia tutkimuksia tuulienergiasta.

Oppilas pääsee sisälle tuulienergia-aiheeseen ja saa tietoa siitä sektorista.

Opettaja voi käyttää sitä luokkahuoneessa aloittaessaan moduulin tuulienergiasta ja korostaessaan pääkohtia. Oppilaat voivat käyttää sitä myös itsenäisessä opiskelussa.

Esitys ja oppisisältö eivät tarvitse valmistelua. Sitä voidaan käyttää – riippuu oppilaiden tasosta ja heidän aikaisemmasta tietämyksestään- 1-3- oppituntia.
| Back |

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s