Biodiesel und Bioethanol

Denne PowerPoint kan bruges til at introducere eleverne til biodiesel og bioethanol. PowerPointen indeholder:

  • Generel intro om energiforbrug (statistikker)
  • Forskel på fossile brændsler og biobrændsler, herunder hvad der forstås ved CO2-neutrale brændsler
  • Oversigt over forskellige typer af biobrændsler
  • Grundlæggende introduktion til kulhydraters opbygning
  • Gennemgang af fremstilling af biodiesel og bioethanol, herunder forskellen på 1. og 2. generations bioethanol
  • Kort præsentation af et anlæg, der fremstiller 2. generations bioethanol. Denne præsentation viser, hvordan der arbejdes med at bruge restprodukterne fra produktionen for at reducere mængden af affald til et absolut minimum.

PowerPointen kan bruges i undervisningen i f.eks. biologi, naturfag eller miljø. PowerPointen kan bruges i forbindelse med gennemførelsen af forsøget med biodiesel (tilgængelig her på COP) – eller den kan stå alene.PowerPointen lægger op til at eleverne diskuterer emnerne med udgangspunkt i deres egne baggrundsviden om energikilder.Præsentationen er forsynet med noter til underviseren, som forklarer/uddyber de enkelte dias.Tidsforbruget afhænger af hvor meget man går i dybden med de enkelte delemner, men vil være 1-3 lektioner.

Link til dokumentet Biodiesel and Bioethanol 2.0 (new) | DK
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s