C-TEST modul “Environmentálna uvedomelosť”

Trvalo udržateľný rozvoj možno definovať ako: “Rozvoj, ktorý uspokojuje potreby prítomnosti bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby”. Naša nadmerná spotreba ropy vážne ohrozuje schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje potreby.Tento modul má za cieľ poskytnúť lepšie uvedomenie si dôležitosti životného prostredia.

Modul obsahuje úvod, vzdelávacie ciele, texty, obrázky a videá. Okrem toho je rozdelený do odsekov, vrátane rekapitulácie a otázok sebahodnotenia na záver každého odseku.Študenti si môžu prejsť materiály na pokyn učiteľa samostatne. Modul obsahuje aj dve samostatne dostupné praktické cvičenia (pokusy) s rovnakou témou.

Odkaz na dokument Pozrite si tento modul na www.c-test.eu, rovnako ako aj ďalších 7 modulov s podobnou tematikou
Odkaz na podporné materiály, praktické cvičenia a experimenty Vzdelávacia aktivita – Ekologická stopa
Vzdelávacia aktivita – Zem a jej atmosféra
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s