C-TEST modul Geotermálna energia

Naša planéta predstavuje obrovský zdroj energie. V skutočnosti až 99,9% celej planéty má teplotu vyššiu ako 100 ° C. Z tohto pohľadu geotermálna energia predstavuje významný obnoviteľný zdroj. Preto je potrebné dôkladné vysvetlenie možností využitia a aplikácie geotermálnej energie všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť viac o čistých technológiách.

V tejto kapitole sa zoznámite s geotermálnou energiou a jej princípmi. Zoznámite sa s možnosťami jej využitia na výrobu elektrickej energie a tepla. Dozviete sa o tepelných čerpadlách, spôsoboch ich použitia ako aj o možnostiach využitia geotermálnej energie v poľnohospodárstve.

Modul obsahuje úvod, vzdelávacie ciele, texty, obrázky a videá. Okrem toho je rozdelený do odsekov, vrátane rekapitulácie a otázok sebahodnotenia na záver každého odseku.Študenti si môžu prejsť materiály na pokyn učiteľa samostatne.Modul obsahuje aj dve samostatne dostupné praktické cvičenia (pokusy) s rovnakou témou.

Odkaz na dokument Pozrite si tento modul na www.c-test.eu, rovnako ako aj ďalších 7 modulov s podobnou tematikou
Odkaz na podporné materiály, praktické cvičenia a experimenty Vzdelávacia aktivita – Model geotermálnej energie
Vzdelávacia aktivita – Vulkán
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s