C-TEST modul Nakladanie s odpadmi a recyklácia

Ako sa zvyšuje svetová populácia, vyrábame každý deň viac a viac odpadu. Spôsob, akým moderný spotrebiteľ žije tak spôsobuje obrovský celosvetový problém odpadu. Existujú rôzne spôsoby ako môžeme znížiť množstvo odpadu, ktorý produkujeme, ako lepšie odpad spracovávať a recyklovať. V tejto kapitole budeme diskutovať o tom, čo rozumieme pod pojmami nakladanie s odpadmi a recyklácia. Budeme tiež diskutovať o tom, aké sú pozitívne aspekty odpadov, napríklad ako ho využiť na výrobu energie.

Modul ukončíme popisom toho, čo môžete urobiť sami, aby sa minimalizovalo množstvo odpadu, ktoré produkujeme. Modul obsahuje úvod, vzdelávacie ciele, texty, obrázky a videá. Okrem toho je rozdelený do odsekov, vrátane rekapitulácie a otázok sebahodnotenia na záver každého odseku. Študenti si môžu prejsť materiály na pokyn učiteľa samostatne. Modul obsahuje aj dve samostatne dostupné praktické cvičenia (pokusy) s rovnakou témou.

Odkaz na dokument Pozrite si tento modul na www.c-test.eu, rovnako ako aj ďalších 7 modulov s podobnou tematikou
Odkaz na podporné materiály, praktické cvičenia a experimenty Vzdelávacia aktivita – Vytvor si svoj kompost
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s