C-Test modul Slnečná energia

Tento modul má za cieľ lepšie pochopenie slnečnej energie a jej aplikácie. Najskôr sa tu definujú a vysvetľuje základné pojmy ako je slnečné žiarenie, svetlo, fotovoltaický jav a heliostat. Potom popisuje dva základné spôsoby využívania slnečnej energie: pasívne a aktívne systémy. Tento modul sa predovšetkým zameriava na aktívne systémy, ako sú solárne panely a termosolárne kolektory. Modul opisuje výhody a nevýhody rôznych systémov a spôsobu ich využívania v praxi.

Modul obsahuje úvod, vzdelávacie ciele, texty, obrázky a videá. Okrem toho je rozdelený do odsekov, vrátane rekapitulácie a otázok sebahodnotenia na záver každého odseku. Študenti si môžu prejsť materiály na pokyn učiteľa samostatne.Modul obsahuje aj dve samostatne dostupné praktické cvičenia (pokusy) s rovnakou témou.

Odkaz na dokument Pozrite si tento modul na www.c-test.eu, rovnako ako aj ďalších 7 modulov s podobnou tematikou
Odkaz na podporné materiály, praktické cvičenia a experimenty Vzdelávacia aktivita – Vytvor si Solárny systém na ohrev
Vzdelávacia aktivita – Vytvor si svoju vlastnú žiarovku
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s