C-TEST modul Veterná energia

Cieľom tohto modulu je poskytnúť informácie pre lepšie pochopenie veternej energie a jej aplikácií. Najskôr sa tu definujú a vysvetľujú dôležité základné pojmy, ako je prúdenie vzduchu, rýchlosť vetra a anemometer. Potom popisuje rôzne typy veterných turbín a vysvetľuje prvky, ktoré tvoria veternú turbínu. Akonáhle bude študent vedieť ako fungujú, je na čase naučiť sa ako a kde stavať veterné turbíny a ako ich efektívne využívať. Modul končí popisom výhod a nevýhod veternej energie.

Modul obsahuje úvod, vzdelávacie ciele, texty, obrázky a videá. Okrem toho je rozdelený do odsekov, vrátane rekapitulácie a otázok sebahodnotenia na záver každého odseku.Študenti si môžu prejsť materiály na pokyn učiteľa samostatne.Modul obsahuje aj dve samostatne dostupné praktické cvičenia (pokusy) s rovnakou témou.

Odkaz na dokument Pozrite si tento modul na www.c-test.eu, rovnako ako aj ďalších 7 modulov s podobnou tematikou
Odkaz na podporné materiály, praktické cvičenia a experimenty Vzdelávacia aktivita – Sprav si svoj vlastný anemometer
Vzdelávacia aktivita – Súťaž veterných turbín
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s