C-Test module Afvalverwerking en recycling

Naarmate de wereldbevolking groeit produceren we elke dag steeds meer afval. De levensstijl van de moderne consument veroorzaakt wereldwijd een enorm afvalprobleem. Er zijn verschillende manieren waarop we de hoeveelheid afval die we produceren kunnen terugbrengen en het afval dat er komt beter kunnen verwerken en recyclen. In deze module wordt besproken wat afvalverwerking en recycling inhoudt en waar het afval vandaan komt. We bespreken ook welke positieve kanten er zijn aan afval, bijvoorbeeld hoe het gebruikt kan worden om energie op te wekken. Ten slotte laat de module zien wat jijzelf kunt doen om met simpele middelen minder afval te produceren.

De module bevat een introductie, leerdoelen, tekst, illustraties en video’s. De module is opgedeeld in paragrafen met telkens een samenvatting en controlevragen aan het eind. Studenten kunnen zelf de materialen doornemen na instructie door de docent. Bij de module horen 2 praktijkopdrachten / experimenten, deze zijn als aparte documenten beschikbaar.

Link naar het bestand Ga naar www.c-test.eu voor deze module en 7 gerelateerde modules over andere onderwerpen.
Link naar bijbehorende praktijkopdrachten / experimenten Praktijkopdracht Afvalmanagement en Recycling – Compostering door wormen
Praktijkopdracht Afvalmanagement en Recycling – Recycle je eigen papier
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s