C-Test module Biomassa

In deze module wordt de wereld van de biomassa beschreven. Biomassa is een veelzijdige, makkelijk toegankelijke en rijk aanwezige energiebron.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Hoe halen we energie uit biomassa?
  • Het verschil tussen biomassa en fossiele brandstoffen
  • Wat zijn biobrandstoffen?
  • Productie van energie uit biomassa

De module bevat een introductie, leerdoelen, tekst, illustraties en video’s. De module is opgedeeld in paragrafen met telkens een samenvatting en controlevragen aan het eind. Studenten kunnen zelf de materialen doornemen na instructie door de docent. Bij de module horen 2 praktijkopdrachten / experimenten, deze zijn als aparte documenten beschikbaar.

Link naar het bestand Ga naar www.c-test.eu voor deze module en 7 gerelateerde modules over andere onderwerpen.
Link naar bijbehorende praktijkopdrachten / experimenten Praktijkopdracht Biomassa – Energie uit biogas
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s