C-Test module Geothermische energie

Onze planeet bevat een enorme hoeveelheid energie. In feite heeft 99,9 procent van de aarde een hogere temperatuur dan 100°C; geothermische energie is dus een rijke duurzame energiebron. Een goede kennis van het gebruik en de toepasbaarheid van aardwarmte is daarom onontbeerlijk voor iedereen die meer wil weten over schone technologie.

In deze module zul je:

  • kennismaken met de principes van geothermische energie
  • kennismaken met de mogelijkheden om aardwarmte te gebruiken voor verwarming en het opwekken van elektriciteit
  • leren hoe warmtepompen worden gebruikt
  • leren hoe aardwarmte kan worden toegepast binnen de landbouw

De module bevat een introductie, leerdoelen, tekst, illustraties en video’s. De module is opgedeeld in paragrafen met telkens een samenvatting en controlevragen aan het eind. Studenten kunnen zelf de materialen doornemen na instructie door de docent. Bij de module horen 2 praktijkopdrachten / experimenten, deze zijn als aparte documenten beschikbaar.

Praktijkopdracht Geothermische energie – Maak je eigen model

Link naar het bestand Ga naar www.c-test.eu voor deze module en 7 gerelateerde modules over andere onderwerpen.
Link naar bijbehorende praktijkopdrachten / experimenten Praktijkopdracht Geothermische energie – Maak je eigen model
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s