C-Test module Milieubewustzijn

Duurzame ontwikkeling kan worden omschreven als: “ontwikkeling die in de behoeftes van het heden voorziet zonder daarmee de kansen te verkleinen voor toekomstige generaties om in hun behoeftes te kunnen voorzien.

De module bevat een introductie, leerdoelen, tekst, illustraties en video’s. De module is opgedeeld in paragrafen met telkens een samenvatting en controlevragen aan het eind. Studenten kunnen zelf de materialen doornemen na instructie door de docent. Bij de module horen 2 praktijkopdrachten / experimenten, deze zijn als aparte documenten beschikbaar.

Link naar het bestand Ga naar www.c-test.eu voor deze module en 7 gerelateerde modules over andere onderwerpen.
Link naar bijbehorende praktijkopdrachten / experimenten Praktijkopdracht Milieubewustzijn – Atmosfeer
Praktijkopdracht Milieubewustzijn – Ecologische Voetafdruk
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s