C-Test module Waterkracht

Deze module streeft naar een beter begrip van waterkracht en hoe deze wordt toegepast. Eerst komt een uitleg van basisbegrippen zoals de waterkringloop, debiet en beschikbaar vermogen. Daarna volgt een overzicht van de verschillende types van watermotoren en krachtcentrales. Als het werkingsprincipe duidelijk is kijken we verder naar waterturbines en kleinere centrales op waterkracht, hun voor- en nadelen.

De module bevat een introductie, leerdoelen, tekst, illustraties en video’s. De module is opgedeeld in paragrafen met telkens een samenvatting en controlevragen aan het eind. Studenten kunnen zelf de materialen doornemen na instructie door de docent. Bij de module horen 2 praktijkopdrachten / experimenten, deze zijn als aparte documenten beschikbaar.

Link naar het bestand Ga naar www.c-test.eu voor deze module en 7 gerelateerde modules over andere onderwerpen.
Link naar bijbehorende praktijkopdrachten / experimenten Praktijkopdracht Waterkracht – Laat een fles draaien met waterkracht
Praktijkopdracht Waterkracht – Maak je eigen waterrad
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s