C-Test module Windenergie

Deze module streeft naar een beter begrip van windenergie en hoe deze wordt toegepast. Eerst komt een uitleg van basisbegrippen zoals luchtstroming, windsnelheid en anemometers. Daarna volgt een overzicht van verschillende soorten windmolens en een beschrijving van hoe een windturbine is opgebouwd. Als we weten hoe windturbines werken, gaan we kijken naar hoe en waar ze worden gebouwd en hoe ze efficiënt te gebruiken. De module eindigt met een bespreking van de voor- en nadelen van windenergie.

De module bevat een introductie, leerdoelen, tekst, illustraties en video’s. De module is opgedeeld in paragrafen met telkens een samenvatting en controlevragen aan het eind. Studenten kunnen zelf de materialen doornemen na instructie door de docent. Bij de module horen 2 praktijkopdrachten / experimenten, deze zijn als aparte documenten beschikbaar.

Link naar het bestand Ga naar www.c-test.eu voor deze module en 7 gerelateerde modules over andere onderwerpen.
Link naar bijbehorende praktijkopdrachten / experimenten Praktijkopdracht Windenergie – Anemometer
Praktijkopdracht Windenergie – Maak je eigen windturbine
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s