C-Test module Zonne-energie

Deze module streeft naar een beter begrip van zonne-energie en hoe deze wordt toegepast. Eerst komt een uitleg van basisbegrippen en termen zoals straling, licht, fotovoltaïsch effect en heliostaat. Daarna worden de beide hoofdmanieren beschreven waarop zonne-energie wordt benut: passieve en actieve systemen. De module richt zich vooral op de actieve systemen zoals zonnepanelen en zonwarmtecollectoren. We bespreken de voor- en nadelen van de verschillende systemen en hoe deze in de praktijk worden ingezet.

De module bevat een introductie, leerdoelen, tekst, illustraties en video’s. De module is opgedeeld in paragrafen met telkens een samenvatting en controlevragen aan het eind. Studenten kunnen zelf de materialen doornemen na instructie door de docent. Bij de module horen 2 praktijkopdrachten / experimenten, deze zijn als aparte documenten beschikbaar.

Link naar het bestand Ga naar www.c-test.eu voor deze module en 7 gerelateerde modules over andere onderwerpen.
Link naar bijbehorende praktijkopdrachten / experimenten Praktijkopdracht Zonne-energie – Een heetwater zone-energie systeem maken
Praktijkopdracht Zonne-energie – Maak je eigen lamp
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s