EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EØS-relevant tekst)

Direktivet fastlægger en retlig ramme for affaldsbehandling og definerer grundlæggende begreber vedr. affaldshåndtering i Den Europæiske Union (EU).

Link til dokumentet Directive 2008/98/EC on waste EN | DA | DE | SK | NL | HU | FI
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s