Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EC af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF

Dette direktiv fastsætter en lovgivningsmæssig fælles ramme for anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder med henblik på at begrænse udledningen af drivhusgasser og på at fremme renere transport.

Link til dokumentet Directive 2009/28/EC  on the promotion of the use of energy from renewable sources EN | DA | DE | SK | NL | HU | FI |
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s