Experiment Compost

Het composteringsproces kost veel tijd. Normaal duurt het verschillende maanden om vers materiaal te composteren. In een project van ongeveer 10 weken, is het voor studenten mogelijk hun eigen compostering te realiseren. Let wel dat in de normale schoolprogramma’s meestal niet voldoende tijd is voor dit experiment.

In dit experiment kan de student vier verschillende compostproeven uitvoeren in een relatief korte tijd. Elk experiment duurt ongeveer 2 uur aan praktisch werk en afhankelijk van wat de docent verwacht van de student, is er ook tijd nodig voor presenteren en beschrijven van de projecten.

Met materialen die meestal aanwezig zijn op school en met wat spullen die overal gekocht kunnen worden, kosten deze proeven niet veel voorbereiding. Materiaal dat wordt gebruikt is o.a. Zand, aarde, compost, filtreerpapier, azijn, trechters, maatcilinders, enz.

Het eerste experiment beschrijft hoe de porositeit van de compost kan worden bepaald. Bij de uitvoering ervan, meten de studenten het volume van open ruimte in het compost- of bodemmonster. Porositeit meet het gedeelte van de bodem dat wordt ingenomen door open ruimtes: poriën. Deze poriën bevatten zowel lucht als water.

Het tweede experiment beschrijft hoe de waterbindingscapaciteit van compost kan worden vastgesteld. Hiermee bepaal je het vermogen van de grond om ook in droge perioden planten in leven te houden. Het doel van deze proef is het bepalen van de mogelijkheid van bodem of compost om vocht vast te houden gedurende drainage, als gevolg van de zwaartekracht.

Het derde experiment beschrijft de bepaling van organisch materiaal in compost. Wanneer een ovengedroogd monster van bodem of compost wordt verhit tot 500 graden, dan vervluchtigt en ontleedt het organische materiaal. Het doel van dit experiment is het bepalen van de omvang van de organische en anorganische fracties van bodem of compost.

Het vierde experiment beschrijft hoe de bufferwerking van compost kan worden bepaald. Uitgewerkte compost heeft een neutrale pH, van 6-8. De buffercapaciteit van dit materiaal is hoog. Dat betekent dat de pH constant blijft bij toevoegen van basen of zuren. Het doel van de proef is vaststellen of toegevoegde compost een positief effect heeft op de buffercapaciteit van de bodem.

Link naar bestand Experiment Composteren | NL
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s