C-TEST modul Energetická účinnosť

Energetická účinnosť znamená, že menej je viac, takže rovnakú výkonnosť získame uskladnením energie (a teda aj peňazí).

Energia sa vyskytuje v rôznych formách – ako teplo (tepelná), svetlo (svetelná), pohyb (kinetická), energia elektrická, chemická a jadrová. Môžeme využívať všetky formy týchto energií a spôsob, akým využijeme energiu určuje, akú veľkú časť energie použijeme.

Modul obsahuje úvod, vzdelávacie ciele, texty, obrázky a videá. Okrem toho je rozdelený do odsekov, vrátane rekapitulácie a otázok sebahodnotenia na záver každého odseku. Študenti si môžu prejsť materiály na pokyn učiteľa samostatne.Modul obsahuje aj dve samostatne dostupné praktické cvičenia (pokusy) s rovnakou témou.

Odkaz na dokument Pozrite si tento modul na www.c-test.eu, rovnako ako aj ďalších 7 modulov s podobnou tematikou
Odkaz na podporné materiály, praktické cvičenia a experimenty Vzdelávacia aktivita – Vytvorenie energeticky efektívnej miestnosti
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s