Rådets direktiv 1999/31 / EF af 26. april 1999 om deponering af affald

Dette direktiv har til formål at forebygge eller i videst muligt omfang begrænse miljøbelastningen fra deponering af affald ved at indføre strenge tekniske krav til affald og deponeringsanlæg.

Link til dokumentet Directive 1999/31/EC on the landfill of wast EN | DA | DE | SK | NL | HU | FI |     
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s