Richtlijn 2009/28/EC- Stimuleren van het produceren van energie van hernieuwbare bronnen onder intrekken van de directieven 2001/77/EC en 2003/30/EC

Deze richtlijn biedt een wettelijk kader voor het gebruik van hernieuwbare energie om zo de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het transport van producten schoner te maken.

Link naar het bestand  Directive 2009/28/EC  on the promotion of the use of energy from renewable sources EN | DA | DE | SK | NL | HU | FI |
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s