Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 24 november 2010 betreffende industriele uitstoot (geintegreerde vervuilingspreventie)

Deze richtlijn beschrijft de verplichtingen waarmee industrie en landbouw om dienen te gaan met hun vervuilingen.

Link naar het bestand  Directive 2010/75/EU on industrial emissions (integrated pollution prevention EN | DA | DE | SK | NL | HU | FI |
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s