Richtlijn 2012/27/EU van het Europese Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie

Deze richtlijn stelt een gemeenschappelijk kader van maatregelen voor om energie-efficiëntie binnen de Europese Unie te bevorderen en zo de doelstelling om 20% bezuiniging te hebben in 2020 te realiseren. Ook worden duurzaamheidsmaatregelen voor na 2020 beschreven.

Link naar het bestand Directive 2012/27/EU on energy efficiency EN | DA | DE | SK | NL | HU | FI |
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s