Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie

Smernica stanovuje spoločný legislatívny rámec pre využívanie energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov a podporiť čistejšiu dopravu.

Odkaz na dokument Directive 2009/28/EC  on the promotion of the use of energy from renewable sources EN | DA | DE | SK | NL | HU | FI |
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s