Smernica európskeho parlamentu a rady 2010/75/EÚ Z 24. Novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia)

Smernica definuje povinnosti, ktoré musí spĺňať priemyselné a poľnohospodárske aktivity s vysokým potenciálom znečistenia.

Odkaz na dokument Directive 2010/75/EU on industrial emissions (integrated pollution prevention EN | DA | DE | SK | NL | HU | FI |
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s