Smernica Rady 1999/31 / ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov

Smernica stanovuje technické požiadavky pre skládky odpadov s cieľom znížiť ich negatívne účinky na životné prostredie.

Odkaz na dokument Directive 1999/31/EC on the landfill of wast EN | DA | DE | SK | NL | HU | FI |     
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s