Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU 25. lokakuuta 2012 energiatehokkuudesta

Tällä direktiivillä luodaan yhteiset puitteet toimia energiatehokkuuden edistämiseksi Unionissa, jotta saavutetaan Unionin 2020 20 % yleistavoite energiatehokkuuden varmistamisessa ja tasoitetaan tietä energiatehokkuutta lisääville parannuksille myös sen jälkeen.

Linkki dokumenttiin Directive 2012/27/EU on energy efficiency EN | DA | DE | SK | NL | HU | FI |
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s