Metsätalous Suomessa

Oppimisyksikkö suomalaiseen metsätalouteen. Se sisältää perustiedot seuraavista aiheista: suomalaisen metsätalouden perusteita ja historiaa, taustatietoa suomalaisesta metsätaloudesta ja metsänhoidosta, metsätyypit, kiertokulku, kestävä metsätalous, suojelu, metsän monikäyttö, suomalaisen metsätalouden ammatteja ja koulutusta. […]

Read Article →

Energiapitoisuus

Oppimisyksikkö lämpöarvoihin ja puupolttoaineeseen. Se kattaa perustiedot seuraavista aiheista: eri puulajien energiapitoisuudet, lämpöarvot, puun ja öljyn vertailu. Tässä kokeilussa katkaiset samanpainoisia (2 kg) palasia eri puulajeista. Niitä voi esimerkiksi olla: […]

Read Article →

Puupolttoaine

Oppimisyksikkö puupolttoaineeseen. Se kattaa perustiedot seuraavista aiheista: teoriaa puupolttoaineesta, tietoa biopolttoaineista (polttopuut, hake, pelletti, briketti, turve) ja niiden laadusta, hyödyntämisestä, valmistuksesta/toimittamisesta, varastoinnista jne. Tämä myös sisältää erilaista tietoa ja asiaa […]

Read Article →